top of page

Wat maakt Arcos boekjes zo bijzonder?

Taal leren zo gemakkelijk en natuurlijk mogelijk maken, dat is het uitgangspunt bij alle uitgaven van Arcos Publishers. Daarom publiceren we  leesboekjes op basis van de begrijpelijke-inputfilosofie: je kunt een nieuwe taal alleen op een natuurlijke manier verwerven wanneer je begrijpt wat je in die taal leest en hoort. 

De leesboekjes van Arcos  zijn gemakkelijk te begrijpen

Al onze leesboekjes zijn geschreven met een specifieke woordenschat per niveau, een beperkt aantal nieuwe woorden en daarnaast juist veel grammaticale variatie. Alle woorden die in een leesboekje voorkomen, worden minimaal vier keer herhaald in de loop van het verhaal. Door herhaling wordt de taal namelijk ingesleten. Deze herhaling is alleen mogelijk wanneer de aangeboden woordenschat sterk wordt ingeperkt. Het resultaat is dat er een grotere variatie aan zinsstructuren kan worden aangeboden: ook op lagere niveaus kunnen cursisten een redelijke variatie in zinsbouw verwerken wanneer de woordenschat voldoende gevarieerd wordt herhaald.

De leesboekjes van Arcos verbinden mensen met hun omgeving

Mensen die in Nederland komen wonen en daarom Nederlands leren, hebben meer nodig dan alleen taalvaardigheid. Ze leren ook hun leefomgeving kennen. Om beter in contact te komen met het land en zijn inwoners, zijn verhalen nodig. Verhalen over Nederlanders in hun eigen omgeving en over nieuwkomers die kennismaken met de nieuwe omgeving, maar ook verhalen over (historische) personages die je kunt tegenkomen in straatnamen, films of standbeelden, en verhalen over typisch Nederlandse voorwerpen, sporten of landschapselementen.

 

De leesboekjes van Arcos verbinden mensen met mensen

Ook in de eenvoudigste leesboekjes wordt aandacht besteed aan de psychologie van de personages, waardoor gemakkelijker een verbinding ontstaat met de persoonlijke beleving van de lezer. De verhalen zijn altijd positief en licht van toon, met een milde humor die ook eventuele zwaardere onderwerpen gemakkelijker bespreekbaar maakt. 
Daarnaast heeft Arcos bijzondere aandacht voor inclusiviteit: we werken aan een collectie leesboekjes met positieve rolmodellen uit vele culturen, leeftijdsgroepen, gender-varianten, en mensen met een beperking.

 

De leesboekjes van Arcos verbinden mensen met de taal

Het lezen van verhalen creëert relaties tussen taal en omgeving, emotie, concrete kennis, eigen en andermans ervaringen. Maar ook inzicht in en gevoel voor de taal zelf wordt erdoor versterkt. Voor dit laatste is veel herhaling nodig van woorden en zinstructuren. De leesboekjes zijn dan ook zodanig geschreven dat ieder woord dat in een boekje voorkomt, tenminste vijf keer wordt herhaald in de loop van het verhaal. De lezer herkent de woorden daardoor sneller, en zo ontstaat ruimte om meer verschillende  zinsstructuren aan te bieden; ook op lagere niveaus kan de lezer een redelijke variatie in zinsbouw verwerken wanneer de woordenschat voldoende gevarieerd wordt herhaald.

bottom of page