top of page
Charlotte Dincher

Auteur van Lost in London

Charlotte Dincher is docente Engels en Scheikunde op openbare scholen in Duitsland. Enkele jaren geleden bracht ze grote veranderingen aan in haar manier van Engels geven. Nu geeft ze les met een studentgerichte, wetenschappelijk onderbouwde aanpak, gebaseerd op het begrijpelijke-inputprincipe. Hierdoor zijn haar lessen veel effectiever geworden, en beleven zijzelf en haar leerlingen er meer plezier aan. Haar leerlingen zijn een grote inspiratie geweest voor dit boekje.

Charlotte geeft workshops op internationale congressen, om haar enthousiasme en kennis te delen met andere taaldocenten. In haar vrije tijd schildert ze en voert ze actie voor het milieu. London vindt ze de leukste plek in de hele wereld.

Meer over Charlotte vind je op: www.sprachenbesserlehren.de

bottom of page